Ebookers.nl


Ebookers.nl is een van de grootste online reisorganisaties, zowel in Nederland als in Europa. Ebookers is tevens onderdeel van Orbitz Worldwide, een beursgenoteerd Amerikaans bedrijf, en kan om die reden gebruik maken van de meest geavanceerde boeking engine met hoge conversie percentages. In Nederland onderscheidt de website zich voornamelijk van andere online aanbieders door het tonen van all-in tarieven. What you see is what you get: ebookers toont meteen de totaalprijs. Geen extra toeslagen of taxen achteraf dus voor uw bezoekers.

Vliegtickets, hotels, citytrips en autohuur zijn allemaal onder eigen beheer. Ebookers maakt zelf afspraken op internationaal gebied en heeft dus altijd zeer goede aanbiedingen. Ebookers is zo overtuigd van de inkoopkracht dat de organisatie op alle producten een laagste prijsgarantie afgeeft.

Vliegtickets: vergelijk alle luchtvaartmaatschappijen in een overzichtelijke matrix en maak gebruik van de flexibele reisdatum optie (u ziet de goedkoopste vlucht binnen een week van vertrek).
Hotels: duidelijke filtering en mogelijkheid om hotels te bewaren. In met name de USA en Canada heeft ebookers het allergrootste aanbod. Maar met bijna 100.000 hotels is ebookers wereldwijd goed vertegenwoordigd: van boutique en spa hotels tot luxe hotels en ketens.
Autohuur: vergelijk alle grote verhuurbedrijven: Avis, Alamo, Europcar, Hertz, Budget, Sixt en meer. Goedkoper dan ter plaatse huren.
Citytrips: stel zelf uw citytrip samen. Combineer vlucht en hotel en bespaar op de totaalprijs. Dynamic packaging is hot en ebookers biedt u het meest volledige aanbod.

Sinds jaren is Ebookers een trouwe reispartner in Nederland en lid van o.a. Thuiswinkel, SGR, ANVR en IATA.

 

Items per pagina:

Items per pagina:

Deel dit bericht....Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Share on StumbleUpon0Share on Tumblr0Digg thisShare on Reddit0Buffer this pageFlattr the authorEmail this to someone